Zlatna de azi

Pe teritoriul orașului se află trei rezervații naturale, care au valoare deosebită pentru turism: Calcarele de la Valea Mică, Piatra Bulbuci și Cheile Caprei.

– Rezervația geologică “Calcarele de la Valea Mică“ (1 ha) este situată in partea central-sudică a Munților Metaliferi, pe părăul Valea Mică, afluent pe dreapta al Ampoiului. Este constituită din două blocuri calcaroase, cel din est având inalțimea de 20 m, iar cel din vest 12m, ce domină maiestuos depozitele de flis intens erodate.

– “Piatra Bulbuci”- rezervație geologică și geomorfică constituită dintr-un bloc masiv de calcar cu aspect de turn de cetate, inalt de 78 m, cea mai impozantă stancă izolată din bazinul văii Ampoiului.

 

– Rezervația complexă “Cheile Caprei” (Fenesului)- atrage atenția prin peisajul său impunător: chei sălbatice, cu pereți abrupți, adâncite cu peste 600 m in platourile vălurite, lungi de circa 1200 m. La intrarea in chei, dinspre satul Feneș, atrag atenția două stânci înalte și subțiri, asemenea unor coloane. Pereții stâncoși, cu microrelief rezidual acoperit în bună parte de pădure, sunt brăzdați de văi torențiale. In regiune se intâlnesc unele plante rare, ce preferă stâncile calcaroase.

Pe teritoriul orașului Zlatna se află un tezaur uriaș de vestigii arheologice, monumente istorice, de arhitectură sau de artă, cât și un inestimabil patrimoniu etnocultural, care atestă evoluția și continuitatea de muncă si de viață pe aceste meleaguri, dezvoltarea culturii si artei populare. Orașul Zlatna este un vechi centru de exploatare a aurului, de pe vremea daco-romanilor, Ampellum fiind numele dat localității in acea perioadă antică.

Ca urmare, pe teritoriul orașului au fost descoperite urmele unei așezări din Epoca bronzului precum si vestigiile orașului roman Ampellum, cu peste 300 de inscriptii, numeroase monumente sculptate, statui, monede, ceramica, un altar cu scriere grecească dedicate zeului Kimistenos etc.

Pe teritoriul localității se găsesc cateva biserici cu valoare arhitecturală deosebită, unele incluse pe lista actualizată a monumentelor istorice cu valoare deosebită, între care amintim:

– Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, zidită în stil gotic în anul 1424, cu modificări baroce din anii 1696 si 1744 (altarul nou) și cu picturi murale interioare din secolele XV și XVIII, realizate în spiritual stilisticii bizantine.

– Biserica romano-catolică cu hramul “Sf. Ioan Nepomuk”. – Biserica “Sf. Nicolae” (din secolul al XVIII-lea; renovată în anul 1924), cu o bogată colecție de icoane pe sticlă.

– Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, construită în anul 1754 (satul Feneș) în timpul impărătesei Maria Theresia. Alte obiective turistice antropice reprezentative de pe teritoriul administrative al orașului sunt:

– Muzeul cu colecții arheologice

– Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial. Monumentul, cu o înălțime de 6 m, este realizat din piatră și are forma unui portal terminat cu un arc gotic, iar în vârf o cruce. Pe fața nordică, deasupra portalului, este sculptat un soldat cu suliță, scut și coif. În spatele monumentului se află un osuar împrejmuit cu stâlpi de piatră uniți cu lanțuri. Pe ambele laturi sunt înscrise numele a 122 de eroi români, căzuți în cele două războaie mondiale. Monumentul este amplasat în centrul orașului, în vecinătatea Bisericii Ortodoxe.

– Bustul avocatului Petru Dobra (opera a sculptorului D. Pasima, dezvelit in anul 1973)

– Castelul din satul Izvorul Ampoiului, care va fi transformat în urma privatizării într-o structură de primire turistică.

Sari la conținut