Dezvoltare economica

PRIMĂRIA ZLATNA ARE ACUM ÎN DERULARE PROIECTE DE PESTE 26 MILIOANE DE EURO

Cu investiții totale ce depășesc 95 de milioane de euro realizate în ultimii 15 ani, Primăria Zlatna este cel mai mare investitor din Munții Apuseni după anul 1990.

Lista proiectelor finalizate în perioada 2016-2019

Reabilitare si modernizare străzi în orașul Zlatna și localitățile aparținătoare”,  “Modernizare infrastructura rutieră în orașul Zlatna -etapa I ( satele Pătringeni, Valea Mica)”, “Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public”, “Amenajare căi de acces blocuri Troian”, “Amenajare parcare Gheorghe Doja”, “Reabilitare termicăȘcoala Primară Pirita”, “Amenajare remiză PSI”, “Reabilitare sat drum Dumbrava” , “Amenajare clădire Centru de permananțăși statie de salvare”. Suma totală investită în aceste proiecte este de 10.329.000 euro.

Lista lucrărilor executate la obiectivele de investiții din programul de mediu în perioada 2016-2019

“Extinderea rețelei de apă potabilă pe teritoriul admnistrativ al orașului Zlatna, Reabilitare și extindere rețea canalizare oraș Zlatna”, “Amenajarea râului Ampoi si a afluenților săi, în zona orașului Zlatna”, “Ecologizarea și înlaturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată”, “Reabilitarea sistemului de salubrizare a oraşului Zlatna și construire Staţie de transfer deşeuri menajere”, “Reabilitarea ecosistemului în zonele grav afectate de poluare”.

Suma totală investită în aceste proiecte este de 34.451.367lei.

Lista proiectelor aflate în derulare în anul 2020 la Primăria Zlatna

Titul proiectului: Reabilitare și modernizare clădire spital Zlatna, sursa de finanțare POR 2014-2020, AXA 3.1;

Titul proiectului: Amenajare hala agroalimentara Zlatna, execuție lucrări în faza de contractare, sursa de finanțare PNDR;

Titul proiectului: Reabilitare Casa de cultură Horea Popescu, sursa de finanțare CNI SA, contract de execuție lucrări atribuit;

Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii turistice –  Amenajare domeniu schiabil Zlatna, sursa de finanțare  bugetul local și bugetul național;

Titlul proiectului: Amenajare clădire centre sociale pentru persoane vârstnice, proiect tehnic depus spre verificare, data preconizatăde începere execuție lucrări luna  mai 2020,sursa de finanțare POR 2014-2020, AXA 8.1;

Titlul proiectului:Dezvoltare locală integrată în orașul Zlatna, componentă socială în derulare,sursa de finanțare POCU;

Titlul proiectului: Reabilitare și modernizare Liceu Corneliu Medrea, lucrări aflate în etapa de finalizare, sursa de finanțare PNDR;

Titlul proiectului:Școala prietenoasă -componenă socială în derulare,sursa de finanțare POCU;

Titlul proiectului:Reabilitare termică bloc 7 str. Marășești, finalizare lucrări noiembrie 2020, sursa de finanțare POCU;

Titlul proiectului: Amenajare căi de acces Piriul Gruiului și Podul lui Paul, lucrări aflate în curs de execuție, sursa de finanțare PNDR;

Titlul proiectului: Reabilitare străzi cu infrastructură de apă și canalizare etapa 2, satele Feneș și Galați, lucrări executate în procent de 35%,sursa de finanțare PNDL;

Titlul proiectului: Reabilitare strada Valea Morilor, sursa de finanțare POR 2014-2020, AXA 13.1;

Titlul proiectului: Construire centru cultural multifuncțional, sursa de finanțare POR 2014-2020, AXA 13.1;

Titlul proiectului: Reabilitare și dotare Școala Gimnazială Avram Iancu, etapa premergătoare semnare contract de finanțare, sursa de finanțare POR 2014-2020, AXA 10.2. Suma totală investită în aceste proiecte este de26.651.042 euro.            

 

Proiecte depuse recent pentru finanțare

Titlul proiectului: Înființare Punct SMURD, sursa de finanțare CNI SA;

Titlul proiectului: Extindere sală sport Liceu Corneliu Medrea, sursa de finanțare CNI SA;

Titlul proiectului: Reabilitare și dotare  așezământ cultural sat Galați,sursa de finanțare CNI SA;

Titlul proiectului: Construire asezământ cultural sat Valea Mica,sursa de finanțare CNI SA.

La indicarea surselor de finanțare s-au utilizat următoarele abrevieri : Programul Operațional Regional (POR), Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

(Sursa:Primăria Zlatna)

Primaria Orasului Zlatna

Contact:  0258 856 337 / pr_zlatna@primariazlatna.ro 

Sari la conținut